Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek17 marca (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Posiedzenie poświęcone zostanie ustawie o sieci szpitali wchodzącej w życie 1 października 2017 roku.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek123 lutego o godz. 11.30 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
    2. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek121 lutego o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie

odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

1.informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

2.zaopiniowanie projektu uchwały na XXIX Sesję RP w sprawie przyjęcia cennika usług portu śródlądowego w Iławie.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018

budynek120 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie, którego tematem będą „Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018”. Organizatorem spotkania jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie oraz doradca metodyczny z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. W spotkaniu udział wezmą dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy gimnazjów oraz doradcy zawodowi lub osoby odpowiedzialne za koordynowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach.

Wnioski o nagrody!

sportZarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2017 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.