W środę 24 kwietnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół  im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie odbył się XXIV Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny będący eliminacją do finału wojewódzkiego. Udział w Turnieju wzięły 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski. Głównym organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Iławie, przy współpracy policji, straży pożarnej oraz PCK. Dyplomy i nagrody wręczył Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz komendanci służb mundurowych.Młodzież rywalizowała pod czujnym okiem policjantów, strażaków i wolontariuszy PCK. W tegorocznych zmaganiach najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, która reprezentować będzie nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich. Uczestników zmagań reprezentujących 5 szkół z terenu powiatu iławskiego powitała dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku, Elżbieta Gościńska, obecna była także Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  Starostwa Powiatowego w Iławie, p.o kierownika referatu kontroli ruchu drogowego mł. asp. Dawid Zawadzki, a także p.o Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie mł. bryg. Marcin Wiśniewski. Głównym celem corocznie organizowanego  turnieju jest  działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności  popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej. Ponadto, uczestnicy turnieju mieli szansę  zmierzyć się w konkurencjach z zakresu znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowej obsługi samochodu.

Konkurencje:

  1. konkurencje teoretyczne –  testy: wiedzy, skrzyżowań, 
  2. konkurencja praktyczna – przygotowanie pojazdu do jazdy,
  3. konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”,
  4. konkurencja praktyczna – sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół w Lubawie oraz z Zespołu Szkół  im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwało jury składające się z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Iławie, strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie i wolontariuszy PCK. Składowi jury przewodniczył p.o Kierownika referatu kontroli ruchu drogowego mł. asp. Dawid Zawadzki.


Wyniki Turnieju:

I miejsce – drużyna Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

II miejsce – drużyna Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie


Specjalny puchar ufundowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Iławie otrzymał Tobiasz Ruczyński, uczeń Zespołu Szkół im. Konstytucji III Maja w Iławie, który zdobył najwyższą punktację  w teście wiedzy dotyczącym zasad i przepisów ruchu drogowego. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat iławski w finale wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2024, który odbędzie się 21 maja 2024 r. w siedzibie WORD w Olsztynie.

Nagrody w Turnieju ufundował Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, upominki przekazali także uczniowie klas przemysłu mody Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

Tekst i Fot.: www.powiat-ilawski.pl, KPP Iława


FOTORELACJA Z XXIV POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO: