Przyjaźń i partnerstwo Powiatu Iławskiego z niemieckim Powiatem Hof trwa nieprzerwanie od stycznia 2009 roku, kiedy podczas wizyty przedstawicieli Powiatu Hof w powiecie iławskim ówczesny Starosta Powiatu Hof Berndt Hering oraz Starosta Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski podpisali uroczyście list intencyjny dotyczący partnerstwa. Pierwszą oficjalną umowę o współpracy podpisano, 27 kwietniu 2009 roku w Niemczech. Od tego momentu powstało wiele wspólnych projektów na rzecz i przy współudziale mieszkańców obydwu powiatów.

Mówi się, że początki są zawsze trudne, ale w tym przypadku współpraca między powiatami niemal od pierwszych jej dni przełożyła się na konkretne inicjatywy, wspólne projekty i przedsięwzięcia. Można śmiało powiedzieć, że jest ona nie tylko spisaną na papierze wolą współdziałania, ale faktycznie przekłada się na realnie podejmowane inicjatywy z udziałem młodzieży, przedsiębiorców, artystów i zwykłych mieszkańców obu krajów.

Przeglądając kalendarium 10-letniej współpracy nie sposób wymienić wszystkie wspólne przedsięwzięcia. Były wspólne wydarzenia sportowe, misja gospodarczo – kulturalna, spotkania artystów oraz konkursy artystyczne, przedsiębiorców, młodzieży, udział w projektach, ważnych dla obu powiatów uroczystościach i festiwalach. Wszystkie te kontakty opierają się na przyjaźni, która połączyła oba regiony z Polski i Niemiec.

Dzisiaj, gdy oba powiaty łączy tyle nici wzajemnych kontaktów, słowo „partnerstwo” jest zbyt blade, by oddać całe ich bogactwo. O partnerach z Hof od początku mówimy – przyjaciele – bo właśnie na przyjaźni, życzliwości i otwartości oparte są stosunki między powiatami.

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Iławie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

tel. (89) 649 07 00
fax. (89) 649 66 00

e-mail: starostwo[@]powiat-ilawski.pl
            sekretariat[@]powiat-ilawski.pl

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:15 – 15:15

KASA:
poniedziałek: 7:45 – 15:40
wtorek – piątek: 7:45 – 14:30

Facebook