Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o prowadzonych inwestycjach drogowych i możliwości wystąpienia utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.Miejsca, gdzie można spodziewać się robót drogowych:

  1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły – roboty przygotowawcze.

  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie z budową kanalizacji – jak informowaliśmy wcześniej roboty drogowe zaczęły się w ubiegłym miesiącu, obecnie prowadzone są wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki – roboty przygotowawcze

  4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odc. Olbrachtówko – Dobrzyki – etap I – prace przygotowawcze na wskazanym odcinku rozpoczną się w pierwszej połowie maja. Etap I obejmuje rozbudowę na odcinku 2km. Na dalszym etapie inwestycja będzie realizowana na kolejnych 5,2km (o utrudnieniach towarzyszących dalszej przebudowie będziemy informowali na bieżąco).

  5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo – rowerowego – etap I – nadal trwają prace budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów dróg lub poleceń osób kierujących ruchem.

INFOGRAFIKI:

Wądoły

Wądoły


Zalewo, ul. Sienkiewicza

Zalewo, ul. Sienkiewicza


Kamieniec - Rudniki

Kamieniec – Rudniki


Olbrachtówko-Dobrzyki

Olbrachtówko – Dobrzyki


Źródło: PZD Iława