6 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 9.00,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2A odbędzie się I sesja Rady Powiatu Iławskiego VII kadencji.Proponowany przez Komisarza porządek obejmuje:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem Radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Powiatu Iławskiego. 

 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Iławskiego,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Iławskiego,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Iławskiego,

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Iławskiego z którym nawiązuje się stosunek pracy,

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Iławskiego,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Iławskiego,

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Iławskiego i określenia ich zadań.

 12. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Powiatu.