Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o rozpoczęciu robót planowanych na dzień 6 maja 2024 r. w związku z inwestycją pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa kanalizacji deszczowej – etap I”.

Prace będą prowadzone w obrębie zjazdu na stadion w miejscowości Wikielec. W związku z pracami kanalizacyjnymi informujemy o

utrudnieniach  w ruchu na czas ok. 3 tygodni. Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz

stosowanie się do czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych.