Oświadczenie w sprawie dostępności: Starostwo Powiatowe w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej powiat-ilawski.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848).Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

powiat-ilawski.pl

Starostwo Powiatowe w Iławie przeprowadziło samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa powiat-ilawski.pl spełnia wymagania w 93 %.


Status pod względem zgodności

Strona internetowa powiat-ilawski.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak przycisku „wyślij” dla modułu wyszukiwania.
  2. Identyfikator id dla elementu menu w sekcji <li> występuje wcześniej na stronie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2019 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami:

Joanna Babecka nr tel. 89 649 07 21, adres e-mail: promocja@powiat-ilawski.pl,

Magdalena Rogatty nr tel. 89 649 07 06.


Postępowanie odwoławcze:

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt


Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony www.powiat-ilawski.pl – czerwie 2019 r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych:

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  1. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Informujemy, że siedziba Starostwo Powiatowego w Iławie mieści się na ulicy gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  1. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Starostwo Powiatowe w Iławie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.powiat-ilawski.pl była na poziomie WCAG 2.0.