Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie informuje, że dnia  21 maja 2024 r. roku (wtorek), o godz. 17.00 (I termin), (godz. 17.15 – II termin) w sali konferencyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11B w Iławie, odbędzie się VII Powiatowy Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie.Każda szkoła/placówka oświatowa biorąca udział w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związku Sportowego w Iławie proszona jest o oddelegowuje dwóch przedstawicieli – pracowników szkoły do udziału w Powiatowym Zjeździe Delegatów. Stowarzyszenia kultury fizycznej, funkcjonujące na ternie powiatu iławskiego  i współpracującego z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Iławie, proszone są  o  oddelegowanie jednej osoby – przedstawiciela stowarzyszenia, do udziału w tym wydarzeniu.

 Imienną listą należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 21 maja 2024 r. do godz. 12:00 na adres: pszs@powiat-ilawski.pl lub pszsilawa@wp.pl

Jednocześnie informujemy, że imię i nazwisko osoby podane w zgłoszeniu jest równoznaczne z wpisaniem go na listę uczestników Zjazdu oraz że zawiadomienie jest równoznaczne
z powiadomieniem przedstawiciela o terminie i miejscu Zjazdu.

Szkoły i placówki oświatowe oraz stowarzyszenia sportowe, działające na terenie powiatu iławskiego i biorące udział w zawodach, mogą przedłożyć uwagi, wnioski  i sugestie dotyczące funkcjonowania Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego  w Iławie. Wszystkie ważne kwestie prosimy kierować na adres: pszs@powiat-ilawski.pl lub pszsilawa@wp.pl, do dnia 21 maja 2024 r. (do godz. 12:00), w formie elektronicznej.

 

                                                                   Grzegorz Grabski

                                                                     Przewodniczący PSZS w Iławie


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Proponowany Porządek Obrad_2024

PROPONOWANY REGULAMIN OBRAD:

Proponowany Regulamin obrad_2024