Problem starzenia się społeczeństwa jest sporym wyzwaniem dla władzy – centralnej i samorządowej. Z informacji znalezionych w analizie statystycznej GUS „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 r.”, która ukazała się w roku 2023, wynika, że na koniec analizowanego okresu 9,8 miliona ludzi w naszym kraju to osoby w wieku 60 lat i więcej. We wspomnianym opracowaniu możemy przeczytać, że od 2006 r. obserwujemy stały wzrost udziału osób starszych w populacji Polski, który w 2022 r. ukształtował się na poziomie 25,9 proc.Według danych z 31 grudnia 2022 r. w województwie warmińsko-mazurskim żyło 353,7 tys. osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Pokazuje to nam, iż bez wątpienia potrzebne są odpowiednie działania na rzecz tej grupy społecznej, do której bez wątpienia wszyscy z czasem będziemy należeć. I tak, jak ma to miejsce w przypadku osób z niepełnosprawnościami, należy odejść od wizerunku seniora jako osoby, która nie wchodzi już w żadne interakcje społeczne, nie podejmuje żadnych aktywności społecznych i którą należy się wyłącznie opiekować. Osoby w tzw. „jesieni życia” – wbrew pozorom i powszechnym stereotypom – chcą i mogą być bardzo aktywne. Bardzo skutecznie i w ciekawy sposób potrafią wspierać samych siebie, jak również resztę społeczności lokalnej.

Aby jednak było to możliwe, muszą oni otrzymywać odpowiednie wsparcie ze strony państwa, ale także samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Dlatego też rozpoczynam nowy cykl felietonów, który będzie poświęcony problemom, wyzwaniom, ale przede wszystkim potrzebom, jakie mają osoby w starszym wieku. Chciałbym poruszyć takie tematy, jak: karta seniora, komunikacja miejska, profilaktyka, kultura, rekreacja etc.

Zacznijmy zatem może od przeanalizowania tego, czym jest karta seniora, jakie daje uprawnienia i jak ją można uzyskać. Nie wiem, jak Wy, ale ja myślę, że możemy zaczynać. 😊

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie seniorom dodatkowych korzyści i ulg w różnych dziedzinach życia, takich jak transport, kultura, zdrowie czy usługi. Jest to dokument, który umożliwia korzystanie z różnych zniżek i promocji oferowanych przez instytucje publiczne, prywatne firmy oraz organizacje partnerskie.

Może ona uprawniać do zniżek na bilety komunikacji miejskiej, wstępy do muzeów, teatrów, kina, a także na zakupy w sklepach czy usługi medyczne. Warunki uzyskania Karty Seniora oraz korzyści z niej wynikające mogą się różnić w zależności od regionu i instytucji wydającej.

Ważne jest sprawdzenie aktualnych przepisów i warunków w instytucji odpowiedzialnej za wydawanie Karty Seniora oraz monitorowanie dostępnych promocji i ulg, ponieważ oferta może ulegać zmianom.

Co ma do zaoferowania Warmińsko-Mazurska Karta Seniora?

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to regionalna inicjatywa skierowana do osób starszych zamieszkujących nasz region. Jest to dokument, który umożliwia seniorom korzystanie w nim z różnych ulg i zniżek.

Karta Seniora, która obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim może uprawniać do zniżek na przejazdy komunikacją publiczną, bilety do miejscowych atrakcji turystycznych, kina, teatry, muzea oraz na zakupy w wybranych sklepach i restauracjach. Dodatkowo może także umożliwiać korzystanie z różnych programów promocyjnych i aktywności społeczno-kulturalnych skierowanych specjalnie do osób starszych.

Warunki uzyskania Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora oraz korzyści z niej wynikające mogą się różnić w zależności od określonych przez lokalne władze i instytucje odpowiedzialne za program. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat tej karty w lokalnych urzędach, domach kultury lub placówkach działających na rzecz seniorów w regionie Warmii i Mazur.

Piszę tutaj o projekcie, który jest jednym z działań wpisujących się w Program „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego Na Lata 2021 – 2027”. Jednym z warunków jego wdrażania jest współpraca z organizacjami pozarządowymi (szczególnie tymi, które zrzeszają starsze osoby), instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Nadrzędnym celem Programu jest wsparcie aktywizacji seniorów – przede wszystkim zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty – na atrakcyjnych zasadach usług i produktów. Wdrażanie projektu koordynuje Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Jak funkcjonuje Karta Seniora w Iławie?

W Iławie można uzyskać zarówno Ogólnopolską Kartę Seniora, jak i Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora. Pozwala ona na korzystanie z systemu zniżek, które są korzystne dla osób starszych, w takich jednostkach kulturalnych, jak kina, teatry, muzea czy filharmonie. Może ona zostać wykorzystana także w parkach krajobrazowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, hotelach i restauracjach. Warto pamiętać, że Karta Seniora pozwala również na zrobienie tańszych badań diagnostycznych oraz zakupów.

Karta ma ułatwić seniorom dostęp do szeregu produktów i usług, które są skierowane do tej grupy społecznej. Ważne, aby lokalne przedsiębiorstwa chciały uczestniczyć na zasadzie partnerstwa w Programie Karta Seniora. Ma to zapewnić iławskim seniorom możliwość korzystania z szerokiego wachlarza produktów i usług.

W jaki sposób można otrzymać iławską Kartę Seniora?

Miasto Iława do tej pory wydało ponad 1 500 Ogólnopolskich Kart Seniora oraz współpracowało przy wydaniu ponad 1 000 Warmińsko-Mazurskich Kart Seniora. W programie mogą uczestniczyć mieszkanki i mieszkańcy Iławy, którzy mają 60 lat i więcej.

Aby to było możliwe, należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Iławy – w pokoju 110. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00. Więcej informacji udziela Monika Kowalska-Kastrau, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, która jest dostępna pod numerem telefonu: 89 649 01 89 i/lub adresem e-mail: mkowalska.kastrau@umilawa.pl. Pod tym linkiem można znaleźć i pobrać wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora.

Gdzie można uzyskać zniżki dzięki iławskiej Karcie Seniora?

Wszelkie informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych samorządów wchodzących w skład Powiatu Iławskiego. Jeśli nie ma informacji na stronach należy skontaktować się z danym urzędem. W stolicy Powiatu Iławskiego, w mieście Iława można znaleźć informacje na stronie:

https://miastoilawa.pl/dla-mieszkancow/karta-seniora

Popularność Karty Seniora

Może się ona różnić w zależności od wielu czynników, takich jak dostępność korzyści i zniżek oferowanych przez kartę, jej rozpoznawalność w społeczności lokalnej oraz świadomość osób starszych na temat istnienia takiego programu.

W krajach, gdzie programy kart seniora są dobrze promowane i oferują atrakcyjne korzyści, takie karty mogą cieszyć się dużą popularnością. Osoby starsze chętnie korzystają z możliwości uzyskania zniżek i ulg, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak: transport publiczny, opieka zdrowotna, kultura i rekreacja.

Jednakże popularność Karty Seniora może być również ograniczona przez czynniki takie, jak brak świadomości społecznej na temat programu, trudności w uzyskaniu karty czy też niewystarczająco atrakcyjne oferty zniżek.

W przypadku konkretnych kart seniora, takich jak Warmińsko-Mazurska Karta Seniora czy Karta Seniora wydawana w Iławie, popularność będzie zależeć od tego, jakie konkretnie korzyści oferuje i jak skutecznie jest promowana wśród osób starszych w danym regionie. Na przykładzie naszego miasta widzimy, że mogą być one całkiem spore.

Pomocne może być również aktywne zaangażowanie lokalnych władz i instytucji w promocję programu oraz jego ciągłe ulepszanie, aby lepiej odpowiadał na potrzeby seniorów.

A jakie są Wasze oczekiwania wobec Karty Seniora – na Warmii i Mazurach, w Iławie, ale także w każdym innym mieście czy regionie Polski? Które zniżki są dla Was atrakcyjne, a jakich byście oczekiwali? Czekam na Wasze maile. 😊

Wojciech Kaniuka, wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl