Jednostki Oświatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
ul. Henryka Sienkiewicza 1
14-200 Iława
tel. (89) 648-56-96
fax. (89) 648-63-13
e-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
www.zsog.ilawa.pl

Dyrektor: Roman Groszkowski

 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
  ul. Henryka Sienkiewicza 1
  14-200 Iława
  tel. (89) 648-56-96
  fax. (89) 648-63-13
  e-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
  www.zsog.ilawa.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 8a
14-200 Iława
tel. (89) 649-13-12
fax. (89) 649-13-11
e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl
www.zsilawa.pl

Dyrektor: Elżbieta Gościńska

 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Iławie
  w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
  ul. Mikołaja Kopernika 8a
  14-200 Iława
  tel. (89) 649-13-12
  fax. (89) 649-13-11
  e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl
  www.zsilawa.pl
 • Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie
  ul.1-go Maja 8a
  14-200 Iława
  tel/fax. (89) 649-50-85,
  e-mail:ckz@powiat-ilawski.pl

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
ul. Ludwika Mierosławskiego 10
14-200 Iława
tel. (89) 644-83-60
fax. (89) 644-83-67
e-mail: sekretariat@zs-ilawa.pl
www.zs-ilawa.pl
Dyrektor: Izabela Klonowska

 • Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Iławie
  w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
  ul. Ludwika Mierosławskiego 10
  tel. (89) 648-87-08

e-mail: ckz@zs-ilawa.pl


Zespół Szkół w Lubawie
ul. Gdańska 25
14-260 Lubawa
tel. (89) 645-26-31
fax. (89) 645-26-37
e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
www.zs.lubawa.pl

Dyrektor: Marek Borkowski


Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12
14-220 Kisielice
tel/fax. (55) 275-60-30
e-mail: kisielicerol@pro.onet.pl
www.zsr-kisielice.pl

Dyrektor: Izabela Zięba

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kisielicach
  w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  tel/fax. (55) 275-60-30
  e-mail: kisielicerol@pro.onet.pl
  www.zsr-kisielice.pl

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
ul. Wiejska 1
14-240 Susz
tel. (55) 278-61-98
fax. (55) 278-72-32
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.pl

Dyrektor: Beata Szczepaniak – Furman


Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
ul.Henryka Sucharskiego 3
14-200 Iława
tel. (89) 648-25-53
e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
www.zpsw.ilawa.pl

Dyrektor: Wojciech Wegner

 •  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
  ul.Henryka Sucharskiego 3
  14-200 Iława
  tel. (89) 648-25-53
  e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
  www.zpsw.ilawa.pl
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
  ul. Ludwika Mierosławskiego 10a
  14-200 Iława
  tel. (89) 648-66-80

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 8a
14-200 Iława
tel/fax (89) 649-24-35
e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl
Dyrektor: dyrektor Marzena Iwasiów

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie 
  w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
  ul. Mikołaja Kopernika 8a
  14-200 Iława
  tel/fax (89) 649-24-35
  e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
  www.pcre.ilawa.pl
 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie 
  w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
  ul. Mikołaja Kopernika 8A
  14-200 Iława
  tel/fax (89) 649-24-35
  e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
  www.pcre.ilawa.pl

Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suszu
ul. Iławska 40
14-240 Susz
tel. (55) 278-84-04

Siedziba tymczasowa (na czas remontu) Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema , ul.Piastowska 5 , 14-240 Susz , tel.: 664-473-426

Facebook