Jednostki Oświatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie  w tym Międzyszkolny Ośrodek Sportów w Iławie w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie.

ul. Henryka Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
tel. (89) 648-56-96
fax. (89) 648-63-13

e-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
www.zsog.ilawa.pl

Dyrektor: Roman Groszkowski


Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w tym Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Iławie w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

ul. Mikołaja Kopernika 8a,14-200 Iława
tel. (89) 649-13-12
fax. (89) 649-13-11

e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl
www.zsilawa.pl

Dyrektor: Elżbieta Gościńska


Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w tym Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Iławie  w  Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (tel. 089 648 87 08).

ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława
tel. (89) 644-83-60
fax. (89) 644-83-67

e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl
www.zs-ilawa.pl

Dyrektor: Izabela Klonowska


Zespół Szkół w Lubawie

ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa
tel. (89) 645-26-31
fax. (89) 645-26-37

e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
www.zs.lubawa.pl

Dyrektor: Anna Empel


Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach w tym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach w Zespole Szkół Rolniczych im. Hi S. Sierakowskich w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice
tel/fax. (55) 275-60-30

e-mail: kisielicerol@pro.onet.pl
www.zsr-kisielice.pl

Dyrektor: p.o. Piotr Piątkowski


 Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
tel. (55) 278-61-98
fax. (55) 278-72-32

e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl

Dyrektor: Beata Szczepaniak – Furman


Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie

ul. Tadeusza Kościuszki 23a, 14-200 Iława
tel. (89) 648-25-53
fax. (89) 648-61-01

e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl

Dyrektor: Beata Lenartowicz

w skład którego wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie

ul. Ludwika Mierosławskiego 10 a

tel. (89) 648 66 80

fax: (89) 648 61 01.


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 

ul. Mikołaja Kopernika 8a, 14-200 Iława
tel/fax (89) 649-24-35

e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl

Dyrektor: p.o. Marzena Iwasiów

w skład którego wchodzą:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 8a, 14-200 Iława
tel/fax (89) 649-24-35

e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 8A, 14-200 Iława
tel/fax (89) 649-24-35

e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl
www.pcre.ilawa.pl

Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suszu

ul. Iławska 40, 14-240 Susz
tel. (55) 278-84-04

 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie
ul. 1-go Maja 8a
14-200 Iława
tel/fax. (89) 649-50-85

e-mial: sekretariat@pckp.net
www.pckp.net

Dyrektor: Bożena Marchewka