Szkolenie „Źródła finansowania organizacji pozarządowych - Tworzenie projektów”

logo owiesZapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Iławskiego do udziału w szkoleniu z zakresu finansowania działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej. W związku z trwającym naborem do konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (link: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/Ogloszenie_2018.pdf), zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat tworzenia projektów oraz pisania wniosku. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES) w Elblągu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek16 marca (piątek), o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
w I części, która odbędzie się w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie: Kontrola dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w 2017 roku
w II części dalsza część posiedzenia w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie: Rozpatrzenie skargi p. S. Abramowskiej na działania Powiatowego Zarządu Dróg
w Iławie w sprawie braku realizacji oznakowania odcinka drogi powiatowej w Iławie.

Za nami XX Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur, z wyróżnieniem dla przedstawicielki Powiatu Iławskiego

DSC 04747 marca podczas XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur w Olsztynie poznaliśmy kolejną „złotą dziesiątkę” wyróżnionych pań z województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nagrodzonych jest Pani Jadwiga Abramowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki. Reprezentantka Powiatu Iławskiego nie kryła zaskoczenia, ale i zachwytu wyróżnieniem. Tegoroczna złota dziesiątka to Panie o różnych ścieżkach zawodowych, są aktywne, przebojowe, działają na rzecz swoich środowisk i nie tylko, a swoją pasją motywują innych do działania.

W Złotej Dziesiątce Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur znalazła się przedstawicielka Powiatu Iławskiego

abramowicz jadwiga bisPani Jadwiga Abramowicz - wiceprezes Stowarzyszenia „Iławski Klub Amazonki” została laureatką plebiscytu „Kobieta sukcesu Warmii i Mazur”. Spośród zgłoszonych 17 kandydatek Kapituła Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2018 dokonała wyboru Złotej Dziesiątki. Uroczyste uhonorowanie wyróżnionych Pań odbędzie się 7 marca podczas XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur, która odbędzie się w Olsztynie.