Niebawem rusza Powiatowa Akcja Czyste Jeziora i Rzeki. Tegoroczne hasło: Zielone Myślenie – Czyste Środowisko!

Niebawem rusza Powiatowa Akcja Czyste Jeziora i Rzeki. Tegoroczne hasło: Zielone Myślenie – Czyste Środowisko!

Przed nami XXIII edycja Akcji Czyste Jeziora i Rzeki organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego. Tegoroczna akcja będzie trwać od 8 kwietnia do 12 maja pod hasłem: Zielone Myślenie – Czyste Środowisko!Akcja Czyste Jeziora i Rzeki to fantastyczna przygoda, do której kolejny raz zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego. To nasza wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie dbania o czystość naszej okolicy, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dołącz do nas! Sprzątając pozostawione odpady zatroszczysz się o otoczenie! Weź za nie odpowiedzialność! Stań się ambasadorem czystego środowiska!

Wzorem ostatnich lat zbiórka odpadów prowadzona będzie w sposób selektywny, dlatego wychodząc w teren nie zapomnijcie zabrać ze sobą worków w odpowiednich kolorach, określających rodzaj odpadów. Niebieski to papier! Zielony to szkło! Żółty to tworzywa sztuczne i metale! Czarny to odpady zmieszane! Pamiętajmy, że prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się do ich ponownego wykorzystywania, zmniejszania zapotrzebowania na wydobycie surowców oraz ograniczenia nadmiernej eksploatacji środowiska. Wielu z nas już wie jak segregować odpady, jednak dla utrwalenia tej wiedzy dołączamy do ulotki zasady klasyfikacji odpadów do poszczególnych frakcji.

Materiały niezbędne do sprzątania tj., worki i rękawice możecie odbierać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie. Na odwrocie ulotki znajdziecie wykaz numerów telefonów do firm, które wspierają naszą akcję i odbiorą zebrane odpady ze wskazanego przez Was miejsca. Bardzo prosimy wszystkich uczestników wiosennego sprzątania o zgłaszanie miejsc oraz terminów pozostawienia zapełnionych worków bezpośrednio do wskazanych firm, które podjęły się je odebrać i zapobiec powtórnemu rozprzestrzenianiu się odpadów. Pamiętajcie, że miejsca pozostawienia akcyjnych odpadów powinny zapewniać swobodny dojazd pojazdom.

Wszystkich biorących udział w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki prosimy o składanie sprawozdań z uczestnictwa w terminie do 24 maja 2024 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie znajdującym się na parterze lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (III piętro pokój 313 i 314). Wszelkich informacji dotyczących akcji udzielają pracownicy wydziału pod nr tel.: (89) 649 07 38, (89) 649 08 41, (89) 649 07 81. Druk sprawozdania oraz inne niezbędne informacje znajdziecie na stronie internetowej: www.powiat-ilawski.pl pod logo akcji. Warto udokumentować swoje zaangażowanie – każda forma jest dozwolona, a dla najbardziej aktywnych przewidziane są statuetki oraz nagrody. Liczy się pomysłowość i kreatywność.

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko, bo Zielone Myślenie plus działanie równa się Czyste Środowisko!
 Z życzeniami dobrej zabawy
Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY:

Teren miasta i gminy Iława

KOMA Oddział w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda

tel. 570 580 107, 570 580 087

Teren miasta i gminy Lubawa

Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie

ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa

tel. (89) 645 28 27 – Barbara Śmiłek

Teren miasta i gminy Susz

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu

ul. Kajki 9, 14-240 Susz

tel. (55) 278 61 10, 510 094 483 – Rafał Masny

Teren miasta i gminy Zalewo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie

ul.  29 Stycznia 16, 14-230 Zalewo

tel. 604 279 707 – Andrzej Brejta i tel. 668 119 261 – Łukasz Brejta

Teren miasta i gminy Kisielice

Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „Spomer” Sp. z o.o.

ul. Biskupska 7, 14-200 Iława

 tel. (89) 648 82 22, 609 510 231 – Halszka Niewińska


WAŻNE INFORMACJE (linki)!

FORMUŁA_2024

 ZASADY SEGREGACJI

 Sprawozdanie 2024


plakat cały


 

 

Samorząd Powiatu Iławskiego wspólnie z Radiem Eska realizuje projekt pn. RAZEM PRZECIW DEPRESJI!

Samorząd Powiatu Iławskiego wspólnie z Radiem Eska realizuje projekt pn. RAZEM PRZECIW DEPRESJI!

W Powiecie Iławskim ruszyła kampania informacyjno – edukacyjna pn. „ESKA – Razem przeciw depresji”. Powiat Iławski współrealizuje ten  projekt, który powstał  z myślą o  młodzieży, dla niej, dla nauczycieli, wychowawców  oraz  rodziców. Akcja trwać będzie cały rok  kalendarzowy. Na czym będzie polegała? Na dostępie do materiałów dotyczących depresji wśród dzieci i młodzieży, podanych w sposób przystępny przez znane młodzieży osoby – dziennikarzy Radia Eska (Kamę, Jankesa i Rudego), a wszystko pod okiem specjalisty – psychoterapeutki Mai Pisarek. O przebiegu akcji informować będziemy na bieżąco.Dostępnymi materiałami będą artykuły, wywiady oraz film interaktywny, które zaprezentowane zostaną młodzieży szkół ponadpodstawowych, na lekcjach godzin wychowawczych lub w czasie specjalnie dedykowanym tematowi depresji. Akcja ma także na celu uświadomienie dorosłym (nauczycielom i rodzicom), jak złożony jest to problem i jak wiele od nich zależy w dostrzeżeniu i leczeniu tej podstępnej choroby. Niezbędne materiały trafią bezpośrednio do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

Radio Eska to przede wszystkim znane i lubiane przez młodzież postacie – dziennikarze Kama, Jankes i Rudy – dwoje z nich nadal prowadzi poranek w Radio Eska  i oni właśnie są ambasadorami tej akcji.

Ambasadorzy akcjiMaja Pisarek

Duża dawka wiedzy o profilaktyce i przeciwdziałaniu depresji

Dziennikarze Radia Eska rozmawiają o depresji z psychoterapeutką Mają Pisarek, która od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo tematem depresji wśród młodzieży, a tym samym przemocą, uzależnieniami i samobójstwami wśród młodych. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna, posiada certyfikat  EMDR (z ang. – Eye Movement Desensitization and Reprocesing) oraz tytuł psychotraumatologa. Maja Pisarek jest także autorką wielu artykułów prasowych, ekspertem telewizyjnym oraz współtwórcą programów profilaktycznych dla uczniów z całej Polski, wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski m oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Interaktywny film, z którym zapozna się młodzież dzięki projektowi także powstał we współpracy z Mają Pisarek. Ponadto do dyspozycji uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, jest seria trzech podcastów do odsłuchania na wiodących platformach streamingowych. Podcasty prowadzi Maja Pisarek. Platforma, którą oddajemy do Państwa dyspozycji jest także wzbogacona o artykuły, w których analizowane są konkretne zagadnienia związane z depresją. Czy powszechniejszy dostęp do wiedzy, tym lepsze efekty w dostrzeganiu i leczeniu depresji.

Powiat Iławski realizuje w ten sposób jedno ze swoich zadań, tj. promocję i ochronę zdrowia mieszkańców. Zapraszamy zatem wszystkich do zapoznania się i korzystania z tych materiałów.


Poniższy link jest platformą dedykowaną Państwu, w której znajdują się wszystkie wymienione w artykule materiały:

 

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjipowiatilawski/

 


www.powiat-ilawski.pl

 

 

Co Powiatowy Urząd Pracy w Iławie może zaproponować osobom z niepełnosprawnościami? Odpowiedź znajdziecie Państwo w felietonie

Co Powiatowy Urząd Pracy w Iławie może zaproponować osobom z niepełnosprawnościami? Odpowiedź znajdziecie Państwo w felietonie

O istocie pracy w życiu osób z niepełnosprawności napisałem już całkiem sporo. W felietonie „Co oznaczają specyficzne środki w kontekście niedyskryminacji” z sierpnia 2023 roku przybliżyłem Wam 27. artykuł Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami zatytułowany – „Praca i zatrudnienie”. Przepis ten stwierdza jasno, że – jako osoby z niepełnosprawnościami – mamy prawo do pracy na równi z innymi ludźmi, jak również prawo do możliwości zarabiania na własne życie. W praktyce nie jest to jednak takie proste i oczywiste.Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w końcówce czerwca 2023 roku liczba pracujących osób z niepełnosprawnościami w gospodarce narodowej wyniosła 477,4 tys. W stosunku do stycznia tego samego roku nastąpił tutaj wzrost o 1,2 proc. W województwie warmińsko-mazurskim ilość pracujących osób z niepełnosprawnościami była taka sama w czerwcu, co w styczniu wspomnianego roku – od 3.1 do 4 proc., z czego połowę stanowiły kobiety.

W związku z powyższym warto przyjrzeć się temu, co osobom z niepełnosprawnościami ma do zaoferowania Powiat Iławski.

Propozycje Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie dla osób z niepełnosprawnościami

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie wpływają oferty dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Na dzień 5 lutego 2024 roku PUP dysponował czterema takimi ofertami – trzy oferty pracy dla pracowników ochrony i jedna dla pracownika gospodarczego. Jak zaznacza Mirosław Lorkowski, pośrednik pracy, pracodawca przy składaniu oferty dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie może mieć wymagań co do jej stopnia – znacznego, umiarkowanego czy lekkiego.

PUP w Iławie oferuje nam – osobom z niepełnosprawnościami również pomoc pośrednika pracy. Przedstawia on aktualne oferty zatrudnienia, informuje o giełdach pracy oraz możliwości skorzystania z innych form pomocy, które proponuje urząd. Do dyspozycji jest także doradca zawodowy, który może pomóc chociażby w wyborze lub zmianie zawodu, określeniu kompetencji zawodowych, zaplanowaniu drogi zawodowej czy też w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Ofertę tę znajdziecie także w filiach iławskiego PUP – w Lubawie, Zalewie, Suszu i Kisielicach.

Jedną z form wsparcia, jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, jest staż, który pozwala bezrobotnej i poszukującej pracy osobie z niepełnosprawnością nabyć praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania pracy, zadań związanych z jej miejscem, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a osobą na niego skierowaną. Nie może być on krótszy niż trzy miesiące, a osoba, która się go podjęła nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. W przypadku stażystki/stażysty ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest to odpowiednio 7 i 35 godzin. Podczas stażu uzyskujesz prawo do stypendium wypłacanego przez urząd pracy, którego wysokość wynosi 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Przysługuje Ci ono także za czas udokumentowanej niezdolności do pracy, o ile przypada ona w czasie odbywania stażu. Za każde 30 dni przepracowane w ramach stażu masz prawo do 2 dni wolnego.

PUP w Iławie wspiera osoby z niepełnosprawnością również poprzez przyznawanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz szkolenia.

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, która ma ambicje i pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, możesz otrzymać dotację na jej rozpoczęcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Finansowana jest ona ze środków PFRON i – poza wspomnianą działalnością gospodarczą – obejmuje także działalność rolniczą oraz wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej.

Żeby taką dotację otrzymać, musisz spełnić dwa warunki:

 1. powinnaś/powinieneś być osobą z niepełnosprawnością;
 2. zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie pozostaje w zatrudnieniu.

Uzyskanie dotacji na własną działalność gospodarczą jest możliwe, o ile nie korzystałaś/korzystałeś wcześniej z innych środków publicznych, które zostały dedykowane temu celowi. Wystąpić można o nią jedynie wtedy, gdy minie co najmniej rok od momentu zaprzestania prowadzenia poprzedniej działalności gospodarczej lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jaka jest wysokość dotacji?

Zależy ona od tego, na jaki okres jako osoba z niepełnosprawnością zobowiążesz się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji nie będzie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia;
 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu otrzymania dotacji musisz:

 • złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, który znajdziesz na jego stronie internetowej;
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej bądź członkostwa w spółdzielni socjalnej, nieprzerwalnie przez co najmniej 12 lub 24 miesiące.

Podczas rozpatrywania wniosku bierze się chociażby pod uwagę przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki. Istotna jest również kalkulacja wydatków na rozpoczęcie działalności w ramach środków, o które wnioskujesz. Przy ocenie wniosku decydujące są także Twoje umiejętności i kwalifikacje, jak też wysokość środków własnych, które jesteś gotowa/gotowy przeznaczyć na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy wniosek otrzyma ocenę pozytywną, odbywa się na ogół negocjowanie warunków umowy, a następnie jej podpisanie. Zawiera ona zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji. Należy w tym miejscu podkreślić, że rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. W przypadku nie zachowania takiej kolejności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może nie rozpatrzeć wniosku o przyznanie środków finansowych.

Oferta szkoleniowa PUP w Iławie dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli jako osoba z niepełnosprawnością, zamieszkująca na terenie Powiatu Iławskiego, jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie jako osoba poszukująca pracy i niezatrudniona, możesz otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich lub psychologicznych oraz szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.

Będąc osobą z niepełnosprawnością, która poszukuje pracy, a jednocześnie mieszkanką/mieszkańcem Powiatu Iławskiego, możesz otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na pokrycie kosztów szkolenia, do których zaliczają się:

 • należność, która przysługuje podmiotowi prowadzącemu szkolenie;
 • koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszt przejazdu na szkolenia;
 • koszt usług tłumacza języka migowego, lektora dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub osoby, która towarzyszy Ci z racji Twojej niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym;
 • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Jako osoba z niepełnosprawnością, na podstawie wydanego przez PUP w Iławie skierowania, musisz pokryć koszt takiego szkolenia z własnych środków finansowych. Dopiero w przypadku stwierdzenia u Ciebie braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w szkoleniu możesz otrzymać zwrot poniesionego na niego kosztu.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie może wydać Ci skierowanie na szkolenie, które będzie trwało nie dłużej niż 36 miesięcy. Może to zrobić z własnej inicjatywy, na podstawie orzeczenia właściwego organu lub w oparciu o złożony przez Cebie wniosek, w którym zostanie uzasadniona jego celowość. Musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek, czyli brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub utraty zdolności do pracy w dotychczasowo wykonywanym zawodzie.

Stypendium za szkolenie nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli jego koszt przekroczy 100 proc. dofinansowania (jednak nie więcej niż wyznaczy urząd). Musi być ono jednak przyznane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, specjalistę ds. programów, a w szczególnych przypadkach przez doradcę zawodowego. Wniosek taki musisz złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Koszty szkolenia nie zostaną Ci naliczone, jeśli nie ukończysz go z własnej winy. Jedynym akceptowalnym powodem takiej sytuacji może być podjęcie przez Ciebie pracy.

Jak zatem widzimy, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, którego siedziba znajduje się przy ulicy 1 Maja 8b (jego Filia w Lubawie przy ulicy Fijewo 73, filia w Suszu przy ulicy Iławskiej 40, filia w Kisielicach przy ulicy Polnej 1, natomiast filia w Zalewie przy ulicy Traugutta 4) ma dosyć atrakcyjną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami, z której niewątpliwie warto skorzystać. W tym celu możecie zajrzeć na stronę PUP w Iławie – ilawa.praca.gov.pl. Znajdziecie tam chociażby odpowiednie numery telefonu oraz adres e-mail: olil@praca.gov.pl.

Aktywność zawodowa dostarcza nam zatem wiele korzyści – i to nie tylko w wymiarze finansowym. Warto więc o nią zabiegać. Zgadzacie się ze mną? Jak zawsze, czekam na Wasze maile. 😊

Wojciech Kaniuka, wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl