Ogłoszenia i Komunikaty

Ogłoszenia i Komunikaty

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22 a ustawy o...

czytaj dalej

Facebook