Przypominamy kilka istotnych informacji dotyczących procedury przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego. O patronat występuje Organizator przedsięwzięcia organizowanego na terenie Powiatu Iławskiego. Zwraca się on z wnioskiem na odpowiednim formularzu [Załącznik] i składa go w Starostwie Powiatowym w Iławie. Termin składania takiego wniosku nie może być krótszy niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego [Załącznik].W poniższych linkach znajdują się:

  • Uchwała Zarządu Powiatu Iławskiego  z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu  przez Starostę Powiatu Iławskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu

  • Regulamin Przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego

Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego

  • Wniosek o udzielenie Patronatu Starosty Powiatu Iławskiego

WNIOSEK z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ