Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – Produkt polski”

Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI – Twój wybór ma ogromne znaczenie! Kupując produkty krajowego pochodzenia wspierasz przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski, wspierasz budżety samorządów i dajesz wyraz nowoczesnego patriotyzmu. Jak pisze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w apelu inaugurującym kampanię Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI: „Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel i społeczny obowiązek”.Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich informacją PRODUKT POLSKI, konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRODUKT POLSKI dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów wyboru produktów rolno-spożywczych.

produkt polski1

Ruszyła również ogólnopolska kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski”. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”.

produkt polski2

Źródło: www.gov.pl/web/produktpolski

 

Apel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej dotyczący akcji #WSPIERAM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE Z WARMII I MAZUR

W związku z trudną sytuacją mającą miejsce zarówno w Polsce jak i na całym świecie, wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wiele przedsiębiorstw społecznych z Warmii i Mazur zaangażowało się i w dalszym ciągu angażuje w społeczne akcje, związane z niesieniem pomocy materialnej jak i osobistej zarówno dla instytucji jak i osób fizycznych.Szereg firm społecznych ze swojej natury (statutu założycielskiego) powstało, aby realizować misje społeczne, w ramach których niosą bezinteresowną pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Często ich działania związane są z zatrudnianiem osób wykluczonych społecznie, dla których była to jedyna szansa i droga do odnalezienia się na rynku pracy. Dlatego podmioty ekonomii społecznej z regionu, nie czekając na dalszy rozwój sytuacji w województwie, zaczęły na własną rękę szyć maseczki ochronne m. in. dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na Warmii i Mazurach.
Niestety dzisiaj to przedsiębiorstwa społeczne same potrzebują naszej pomocy, dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców regionu, aby włączyć się w akcję #Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z Warmii i Mazur, której celem jest pomoc w utrzymaniu płynności finansowej firm społecznych w dobie szalejącej pandemii, wywołującej chorobę zakaźną COVID-19.
Pamiętajmy, aby zaopatrywać się zarówno w towary, produkty jak i usługi lokalne, które wytworzyli i w dalszym ciągu wytwarzają nasi przedsiębiorcy społeczni. Okażmy solidarność społeczną i pomóżmy naszej rodzimej gospodarce przetrwać. Stworzyliśmy dla Państwa bazę przedsiębiorstw społecznych z regionu, u których można składać zamówienia – zatem korzystajmy i udostępniajmy ją dalej !!!

Zastępca Przewodniczącego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Wiesława Przybysz

foto: pixabay.com

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukiwaniu.

MojeStypendium.pl – baza ofert i baza wiedzy

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzi portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziła ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich, a dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej.

Ponadto, na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Wyjaśniane są podatkowe aspekty stypendiów i definicje, zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą, a także regularnie przygotowywane są zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Pomoc organizacjom i badania stypendiów

Działalność fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na  portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiówzestawieniami grantów dla organizacji, przygotowywane są publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji.

W 2018 roku przeprowadzono kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie tej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Stypendia szansą na wsparcie i rozwój

Wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, baza aktualnych ofert stypendialnych, konkursów i staży może być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób. Fundacja służy swoim doświadczeniem i wiedzą również w sytuacji kryzysu – m.in. publikując artykuły o grantach dla organizacji w czasie epidemii czy przydatnych narzędziach do zdalnej nauki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

źródło: Fundacja Dobra Sieć

serwis@mojestypendium.org

www.mojestypendium.pl

foto: pixabay.com

WMODR powołał do życia „Bazarek” na którym znajdziemy oferty lokalnych producentów rolnych

Na wiosnę handel kwitnie!  W nurcie nowych technologii WMODR powołał do życia platformę sprzedażową na portalu społecznościowym Facebook–  tzw. wirtualny Bazarek, aby zapewnić ciągłość pracy lokalnym przedsiębiorcom, których codzienna działalność została ograniczona przez pandemię COVID-19.Wielu z producentów warzyw i owoców ma dziś ograniczony zbyt swoich produktów z powodu zamknięcia targowisk oraz innych miejsc, do których dostarczali swoje produkty np. barów, restauracji czy stołówek. Narzędziem wspomagającym sprzedaż i dotarcie do konsumentów jest platforma FB ośrodka, na której udostępnionych zostało 19 powiatowych grup dyskusyjnych „Bazarek WMODR”. Producenci nieodpłatnie zamieszczają tam swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, a kupujący zgłaszają chęć kupna określonego asortymentu.

Damian Godziński, Dyrektor Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podkreśla, że przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego możliwe jest zachowanie miejsc pracy, rolniczych dochodów i zaopatrzenia mieszkańców.

Sam ośrodek nie jest pośrednikiem w transakcjach, pełni rolę inicjatora akcji zachęcając klientów do korzystania nowoczesnych narzędzi rynkowych i rozwijania swoich e-biznesów w grupach tematycznych FB WMODR.

źródło: W- MODR z siedzibą w Olsztynie

zdjęcie: pixabay.com

 

 

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2020 r.

Informacja dotyczy podmiotów, które złożyły oferty w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu i powierzeniu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI

WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 18.000,00 zł

oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

b) PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie

Z POWODU ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓRA NIE SPEŁNIAŁA WYMOGÓW ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT UMIEWAŻNIONO KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ NASTEPUJĄCEGO ZADANIA:

  1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie:

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł

WYNIKI KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI

WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 12000 zł

OFERENT: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie

b) zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 1500 zł

OFERENT: Uczniowski Klub Sportowy „Gracja” Iława 

   2.  Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a)zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2000 zł

OFERENT: Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agro-Tur” w Szałkowie

b) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł

OFERENT: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska

Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– cykl powiatowych imprez sportowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju koszykówki o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zorganizowanie festiwalu muzycznego (jazz, muzyka klasyczna) promującego powiat iławski.

STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski