Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Uchwała

2. Załącznik do uchwały

3. Wzór oferty

4.Klauzula

 

 

 

Kolejne ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację kolejnych zadań publicznych na 2020 rok., będące w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/wzór-oferty.docx


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/załącznik-do-uchwały.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/klauzula-2.pdf