Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację kolejnych zadań publicznych na 2020 rok., będące w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/wzór-oferty.docx


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/załącznik-do-uchwały.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/klauzula-2.pdf