Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Uchwała

2. Załącznik do uchwały

3. Wzór oferty

4.Klauzula