Zarząd Powiatu Iławskiego przypomina, że do 31 marca 2024 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu:

Wnioski składać mogą:

 • 1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,
 • 2) kluby sportowe lub związki sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
 • 3) stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
 • 4) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Nagrody mogą zostać przyznane:

 • 1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 • 2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • 3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim,
 • 4) działaczom sportowym, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim.

Nagrodę za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może otrzymać zawodnik lub trener zawodnika, który zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego i godnie reprezentuje powiat iławski. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przyjmuje się uzyskanie miejsca w finale lub w pierwszej dziesiątce zawodów.

Szczegółowe warunki, w tym wzory wniosków, określone są w uchwale Nr XLVII/360/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2018/4643/

WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych podpisaną przez wnioskodawcę oraz kandydata do nagrody.

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z budżetu powiatu:

Wnioski składać mogą:

 • 1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,
 • 2) instytucje artystyczne i instytucje kultury mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
 • 3) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
 • 4) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 • 1) podtrzymywanie twórczości ludowej – regionalnej,
 • 2) kultywowanie folkloru lokalnego,
 • 3) promowanie powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,
 • 4) organizowanie spotkań kulturalnych,
 • 5) promowanie kultury powiatu iławskiego,
 • 6) edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
 • 7) ochronę kultury powiatu iławskiego,
 • 8) istotne osiągnięcia na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej,
 • 9) całokształt działalności.

Nagroda może być przyznana:

 • 1) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego,
 • 2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie powiatu iławskiego.

Szczegółowe warunki, w tym wzór wniosku, określone są w uchwale Nr X/104/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2019/4760/

WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych podpisaną przez wnioskodawcę oraz kandydata do nagrody.

INFORMACJE W PDF:

Nagrody w sporcie:

Uchwała nagrody w sporcie

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie nagród w sporcie 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie nagród w sporcie 2018

klauzula informacyjna – wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe


Nagrody w kulturze:

uchwała nagrody w kulturze

Zał wniosek w sprawie przyznania nagrody w kulturze 26.09.2019r.

klauzula informacyjna – wniosek o przyznanie nagrody za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej