Powiat Iławski zakończył realizację zadania publicznego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej  im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach projektu zmodernizowano trzy przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Iławie (dwa przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie oraz jedno przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie).Dofinansowanie: 79 169,65 zł

Całkowita wartość: 120 729,15 zł  

Środki własne: 41 559,50 zł


W ramach realizacji zadania „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim” 24 czerwca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się festyn edukacyjny dla mieszkańców powiatu iławskiego, który miał na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania (https://powiat-ilawski.pl/2023/06/festyn-bezpieczenstwa-optymistycznie-otworzyl-wakacje-w-powiecie-ilawskim/).

Ponadto w ramach projektu zmodernizowano 3 przejścia dla pieszych przy  ul. Wiejskiej (dwa przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie oraz jedno przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie). Przed przejściami dla pieszych ustawione zostały innowacyjne czerwone linie akustyczno-wibracyjne, które po najechaniu powodują efekt akustyczny w kabinie pojazdu oraz wibracje pojazdu. Ponadto zostały postawione aktywne znaki D-6 „Przejście dla pieszych” animowane (kroczący ludzik). Łącznie postawiono 6 szt. aktywnych znaków D-6 animowanych zasilanych hybrydowo (turbina + panel słoneczny) oraz 4 szt. tabliczek T-27 „Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci”.

Dodatkowo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Iławie, zorganizowano spotkania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie oraz „Bezpieczna droga do przedszkola” dla uczniów Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie.

Działania podjęte w ramach realizacji zadania pn. „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim” miały na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców lokalnej społeczności.  Powiat Iławski podejmuje działania mające na celu  nie tylko rozwój gospodarczy regionu, ale również rozwój społeczny, którego fundamentem jest odczuwany poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. [Fot. IS/Starostwo Powiatowe w Iławie]

2

1

3