W ramach realizacji zadania „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim” 24 czerwca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się festyn edukacyjny dla mieszkańców powiatu iławskiego, który miał na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania


Dnia 14 lipca 2023 r. Powiat Iławski podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego  w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


znaki fundusze rządowe

Dofinansowanie: 79 169,65 zł

Całkowita wartość: 99 941,35 zł

Środki własne: 20 771,70 zł

W ramach realizacji zadania „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim” 24 czerwca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się festyn edukacyjny dla mieszkańców powiatu iławskiego, który miał na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania (https://powiat-ilawski.pl/2023/06/festyn-bezpieczenstwa-optymistycznie-otworzyl-wakacje-w-powiecie-ilawskim/). Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację 3 przejść dla pieszych przy ul. Wiejskiej (dwa przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie oraz jedno przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie). Przed przejściami dla pieszych ustawione zostaną innowacyjne, linie akustyczno-wibracyjne, które po najechaniu powodują efekt akustyczny w kabinie pojazdu oraz wibracje pojazdu, jak również aktywne znaki D-6 animowane. Łącznie zostanie postawionych 6 szt. aktywnych znaków D-6 animowanych „Przejście dla pieszych” zasilanych hybrydowo (turbina + panel słoneczny) oraz 4 szt. tabliczek T-27 „Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci”.

Dodatkowo  projekt przewiduje, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Iławie, organizację spotkań profilaktyczno-edukacyjnych „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie oraz „Bezpieczna droga do przedszkola” dla uczniów Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie.

Działania podjęte w ramach realizacji zadania pn. „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim” mają na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców lokalnej społeczności.  Powiat Iławski podejmuje działania mające na celu  nie tylko rozwój gospodarczy regionu, ale również rozwój społeczny, którego fundamentem jest odczuwany poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.


www.powiat-ilawski.pl