Krztusiec to jedna z chorób o wyjątkowo wysokiej zaraźliwości. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje szczepienie ochronne


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie udziela ważnych informacji dotyczących chorób zakaźnych, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych. Biorąc pod uwagę trwający konflikt zbrojny na Ukrainie oraz związany z tym pobyt w naszym kraju licznej grupy uchodźców, istotnym jest, aby kontynuować działania informacyjne i edukacyjne na temat szczepień ochronnych tak, aby sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych pozostała stabilna. W związku z tym publikujemy ulotki informacyjne, które przygotowano w języku polskim i ukraińskim.Ulotki  dotyczące chorób zakaźnych – o których jest mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (poz. 681), tj. błonicy, krztuśca, odry, ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), wirusowego zapalenia wątroby typu A, zostały przygotowane w języku polskim i w języku ukraińskim.


COVID-19

Ulotka po polsku:

A4 _ covid-19_pl (003) 

Ulotka po ukraińsku:

A4 _ covid-19_ua


KRZTUSIEC

Ulotka po polsku:

A4 _ krztusiec_pl

Ulotka po ukraińsku:

A4 _ krztusiec_ua


ODRA

Ulotka po polsku:

A4 _ odra_pl

Ulotka po ukraińsku:

A4 _ odra_ua


POLIO

Ulotka po polsku:

A4 _ polio_pl

Ulotka po ukraińsku:

A4 _ polio_ua


SALMONELLA

Ulotka po polsku:

A4 _ wzw_salmonella_pl

Ulotka po ukraińsku:

A4 _ wzw_salmonella_ua