We wtorek, 2 lipca o godz. 10:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie przy współudziale Powiatu Iławskiego. Spotkanie dotyczyć będzie   konsultacji projektu strategii rozwoju województwa pn. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. W imieniu Starosty Powiatu Iławskiego – Bartosza Bielawskiego zapraszamy na to spotkanie przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które zainteresowane są tematem rozwoju regionu w najbliższych latach.

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który  prowadzi prace nad aktualizacją istniejącego już dokumentu dotyczącego strategii rozwoju naszego regionu. Powstaje ona z zaangażowaniem  m.in. administracji, środowisk naukowych  i biznesowych.
Będzie to już trzecia w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacja określonych w lipcu 2000 r. kierunków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Zarządowi zależy na tym, by jak najwięcej osób  i instytucji mogło uczestniczyć w jego uaktualnianiu. Stąd inicjatywa zorganizowania szerokich konsultacji społecznych w tym zakresie.

Więcej informacji