Powiat Iławski jest organizatorem ważnych konsultacji społecznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego  naszego regionu, w perspektywie  do 2030 r. Odbędą się one we wtorek  2 lipca w Starostwie Powiatowym w Iławie. W imieniu Starosty zapraszamy na nie przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które zainteresowane są tematem rozwoju regionu w najbliższych latach.Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  prowadzi prace nad dokumentem pn. „Warmińsko-Mazurskie  2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Jest to aktualizacja istniejącego już dokumentu. Powstaje ona z zaangażowaniem  m.in. administracji, środowisk naukowych  i biznesowych. Będzie to już trzecia w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacja określonych w lipcu 2000 r. kierunków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Zarządowi zależy na tym, by jak najwięcej osób  i instytucji mogło uczestniczyć w jego uaktualnianiu. Stąd inicjatywa zorganizowania szerokich konsultacji społecznych w tym zakresie. Ich początek nastąpił 12 czerwca, kiedy to odbyła się konferencja inauguracyjna  w Olsztynie. Była początkiem konsultacji społecznych. Kolejne spotkania zostały zaplanowane w tych powiatach, które zadeklarowały chęć współpracy. Jednym z nich jest Powiat Iławski.


12 czerwca 2019 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, radni sejmiku województwa, członkowie zarządu województwa, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również środowisk naukowych i biznesu z obszaru powiatu olsztyńskiego. Przedmiotem dyskusji podczas konferencji były kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, kreatywne aktywności, a wszystko oparte na mocnych fundamentach, czyli optymalnej infrastrukturze rozwoju, silnym kapitale społecznym i przyjaznym środowisku przyrodniczym – czyli propozycja nowego układu celów strategicznych i operacyjnych rozwoju województwa w perspektywie 2030 roku.


Teraz przyszedł czas na konsultacje społeczne w pozostałych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. W Powiecie Iławskim nastąpi to 2 lipca 2019 r. Na konsultacje społeczne zapraszamy do Sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie (ul. Andersa 2A). Serdecznie zapraszamy w imieniu Starosty Powiatu Iławskiego, Bartosza Bielawskiego przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców  na te konsultacje.

www.powiat-ilawski.pl

F. konsultacje 2

12 czerwca 2019 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie