Umawianie wizyt online w Starostwie Powiatowym w Iławie

Aby umówić wizytę online w Wydziale komunikacji należy przejść na stronę https://bezkolejki.eu/spilawa.

 

Aby umówić wizytę online w Wydziale:

– Ochrony Środowiska I Rolnictwa (wymagany profil zaufany),

– Budownictwa, Architektury i Inwestycji (wymagany profil zaufany),

– Geodezji I Nieruchomości (wymagany profil zaufany),

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wymagany profil zaufany).

 

należy przejść na stronę https://epop.powiat-ilawski.pl.

 

Instrukcja postępowania

W celu umówienia wizyty z wykorzystaniem systemu https://epop.powiat-ilawski.pl należy:

 1. zalogować się do systemu EPOP pod adresem https://epop.powiat-ilawski.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 2. wybrać w lewym menu „Umawianie wizyt” (ikona z kalendarzem),
 3. kliknąć na „Umów wizytę” i wybierać komórkę organizacyjną do której chce się umówić wizytę,
 4. wybrać wolny termin wizyty z widoku kalendarza,
 5. uzupełnić szczegóły wizyty, w tym cel wizyty,
 6. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje regulamin usługi umawiania wizyt oraz zatwierdzić podane dane za pomocą przycisku „Umów wizytę”,
 7. po dokonaniu umówienia wizyty, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wizyty.

 

Uwagi dodatkowe związane z umówioną wizytą

 1. Osoba umówiona na wizytę powinna przybyć punktualnie w miejsce wskazane w potwierdzeniu.
 2. Spóźnienie na umówioną wizytę może spowodować zwolnienie terminu i umówienie innej osoby.
 3. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 4. Rezerwacja wizyty dla wielu spraw wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z nich.
 5. Na umówionej wizycie obsłużona będzie tylko osoba podana w zgłoszeniu .
 6. Nie będą akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.
 7. Z umówionej wizyty można w każdej chwili zrezygnować lub zmienić datę wizyty modyfikując ją z poziomu listy umówionych wizyt.
 8. System umożliwia umawiania wizyt z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Facebook