LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Strona internetowa i

dane kontaktowe

Dni i godziny działalności

Kryteria dostępu do usługi

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach , o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo-waniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Starostwo Powiatowe w Iławie,

ul. gen. Wł. Andersa 2a

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

www.powiat-ilawski.pl

www.bip.powiat-ilawski.pl

Rejestracja telefoniczna:

(89) 649 08 48

Pn.  8.00 – 10.00

Śr.  13.00 – 15.00

Pt.  8.00 – 10.00

Rejestracja mailowa:

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Poniedziałek  12.00-16.00

Wtorek         8.00-12.00, 13.00-17.00

Środa            8.00-12.00, 13.00 -17.00

Czwartek      8.00 -12.00

Piątek            8.00 – 16.00

Z usługi skorzystać może każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek       9.00 – 13.00

Zespół Szkół

im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poniedziałek 13.00-17.00

Środa             9.00 – 13.00

Czwartek       9.00 – 13.00

Zespół Szkół Rolniczych w  Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12

Piątek            9.00 – 13.00

Wtorek          13.00 – 17.00

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poniedziałek 13.00-17.00

Wtorek          9.00-13.00

Środa             9.00-13.00

Czwartek       9.00-13.00

Piątek           13.00-17.00

PORADNICTWO RODZINNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne

ul. Andersa 3A

14 – 200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649  04  50 wew. 60

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

Godziny przyjęć psychologa:

po telefonicznym uzgodnieniu dwa razy w miesiącu

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna, pomoc psychologiczna

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława,

osrodek@umilawa.pl

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  800-17 00

Wtorek      800-18 00

Środa        800-18 00

Czwartek   800-18 00

Piątek       800-16 00 

Mieszkańcy miasta Iława

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

sekretariat@pcre.ilawa.pl

tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

sekretariat@pcre.ilawa.pl tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO Z ZAKRESU  POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

ul. gen. Wł. Andersa 3a

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649 04 50

Poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6a

14-200 Iława

sekretariat@mops.ilawa.pl

www.mopsilawa.pl

tel. (89) 649 97 20

Fax. 89/649 97 11

Poniedziałek – 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.15 – 15.15

Mieszkańcy miasta Iława

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9a

14-260 Lubawa

www.mops.lubawa.pl

sekretariat@mops.lubawa.pl

tel. (89) 645 28 55

Poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15

Mieszkańcy miasta Lubawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Dąbrowskiego 17a

14-200 Iława

www.bip.gops.ilawa.pl

gops@gopsilawa.pl

tel. (89) 644 30 44

Poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Iława

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

Fijewo 73

14-260 Lubawa

www.gopslubawa.pl

sekretariat@gopslubawa.pl

tel. (89) 645 54 39

Poniedziałek – piątek  7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Lubawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. H. Sienkiewicza 26

14-220 Kisielice

mgops.kisielice@kisielice.pl

tel. 55/275 64 41

Poniedziałek – piątek  7.00 – 15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Kisielice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

  www.mgopssusz.naszbip.pl

mgops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

Poniedziałek – wtorek 7.00-15.00

Środa     8.00-16.00

Czwartek – piątek 7.00-15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

www.bip.mops.zalewo.pl

mopszalewo@op.pl

89/758 89 61

Poniedziałek – piątek 7.15-15.15

Mieszkańcy miasta/gminy Zalewie

PORADNICTWO W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna i psychologiczna, terapia uzależnień

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława

osrodek@umilawa.pl ,

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  1600-18 00

Środa              1600-18 00

Czwartek        1600-18 00 

Mieszkańcy miasta Iława

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

 • radcy prawnego,
 • psychologa

  specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. gen. Wł. Andersa 2a 14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

kom. 536 010 695

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca  godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą;

Poradnictwo prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

   obrona@kisielice.pl

tel. 55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

15.00 – 17.00  Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog

15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki:  13.00 – 16.00 Psychoterapia-Problemy emocjonalne, DDA

Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki: 16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  – terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktywnych

13.00  – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt konsultacyjny

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo dla osób uzależnionych
 • terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,
 • usługi terapeutyczne, sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Poniedziałek i środa-  14.00 – 16.00

Wtorek –                      13.00-15.00

Czwartek –                   12.00-14.00

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

 • poradnictwo psychologiczne,
 • wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie –Punkt Konsultacyjny

Pomoc:

 • psychologiczna,
 • prawna,
 • pedagogiczna

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

ul. Chełmińska 1

14-200 Iława

osrodek@umilawa.pl

tel. 89/649 92 00

Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 17.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

 • radcy prawnego,
 • psychologa
 • specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

536 010 695

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień:              pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 15.00 – 17.00 Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog; 15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki: 13.00 – 16.00 Psychoterapia -Problemy emocjonalne, DDA               Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki: 16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  – terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktyw-nych; 13 – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy miasta Lubawa

Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

 • psychologiczne,
 • rodzinne oraz terapia uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fijewo73

14-260 Lubawa

sekretariat@gopslubawa.pl

www.gopslubawa.pl

tel. 89/645 54 39

Poradnictwo psychologiczne:

2 razy w miesiącu 8.00 – 12.00 – aktualizacja harmonogramu dostępna na stronie www.gopslubawa.pl

Poradnictwo rodzinne:

każdy wtorek m-ca- godz.13.00-16.00

każda środa m-ca godz. 15.00-19.00

Terapia uzależnień:

każdy poniedz m-ca 15.45 . 19.30    każdy czwartek m-ca 16.00 – 19.00

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo

 • terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą
 • prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

   obrona@kisielice.pl

55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Poradnictwo:

 • socjalne,
 • prawne
 • dla ofiar przemocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

mops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

W godzinach pracy:

pn,wt,czw,pt  7.00-15.00

środy 8.00 – 16.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Punkt konsultacyjny

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo dla osób uzależnionych
 • terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,
 • usługi terapeutyczne,
 • sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Pn i śr-14.00 – 16.00

Wt – 13.00-15.00

Czw 12.00-14.00

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

 • poradnictwo psychologiczne,
 • wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt poradnictwa i Pomocy Społecznej

Poradnictwo:

– prawne

– psychologiczne

ul. Grunwaldzka 6A

14 – 200 Iława

  sekretariat@mops.ilawa.pl

  tel. (89) 649 97 20

Poniedziałki 8.00 – 10.00;14.00 -16.00

Wtorek-pt 07.15 – 10.00; 14.00-15.15

Mieszkańcy miasta Iława

PORADNICTWO W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt interwencji kryzysowej

Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie tym,

u których występuje zjawisko przemocy,

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Andersa 3A

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy

Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

ul. 1 Maja 8B,

14-200 Iława

tel./Fax/ (089) 649-55-02

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

     

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta

ul. Andersa 2a; 14 – 200 Iława Starostwo Powiatowe w Iławie pok. 12, parter 

przk@powiat-ilawski.pl

tel. (89) 649-07-18

Poniedziałki     15.00 – 18.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW DZIECKA

     

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW PACJENTA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

Administracja Powiatowego Szpitala w Iławie, Piętro II,pokój 204

magierek.joanna@szpital.ilawa.pl

Tel. (89) 644 98 06

  Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00

Pacjenci Powiatowego Szpitala w Iławie

PORADNICTWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

     

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

     

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

     

PORADNICTWO DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO