Podpisano umowę w ramach Programu „Razem Bezpieczniej”

Podpisano umowę w ramach Programu „Razem Bezpieczniej”

Dnia 2 lipca 2024 r. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Radosławem Królem porozumienie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego,  w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Całkowita wartość: 262 360,34 zł

Środki własne:  162 360,34 zł

W ramach realizacji zadania „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim – II edycja”
8 czerwca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się festyn edukacyjny dla mieszkańców powiatu iławskiego, który miał na celu podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania https://powiat-ilawski.pl/2024/06/festyn-edukacyjny-bezpieczny-powiat-juz-za-nami-dziekujemy-za-obecnosc-i-aktywny-udzial/ .

Ponadto zaplanowano modernizację czterech przejść dla pieszych na przejścia z oznakowaniem aktywnym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci, które przekraczają jezdnie dróg powiatowych 1329N i 2809N w Iławie i 1910N w Suszu idąc do przedszkola i szkoły. Dwa przejścia zlokalizowane są w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie natomiast dwa kolejne w Suszu przy ul. Piastowskiej. Wszystkie te przejścia zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej, do których uczęszczają dzieci i młodzież. Nowe znaki D-6 „Przejście dla pieszych” będą wykonane jako znaki aktywne, aby poprawić widoczność i czytelność oznakowania pionowego, jak również zostaną umieszczone tabliczki T-27 informujące, że dane przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Projektowane znaki aktywne D-6 animowane przedstawiają animację kroczącego po drodze człowieka. Zasilanie 3 znaków aktywnych będzie hybrydowe (turbina + panel fotowoltaiczny), jedno zasilanie z istniejącej sieci miejskiej. Dodatkowo na ul. Dąbrowskiego w Iławie zostanie wykonana nawierzchnia antypoślizgowa w kolorze czerwonym o wysokim wskaźniku tarcia po obu stronach przejścia dla pieszych.  Postawione zostaną tam dwie lampy ostrzegawcze U-35y.

Dodatkowo  projekt przewiduje, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Iławie, organizację spotkań profilaktyczno-edukacyjnych  „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie oraz Szkoły Podstawowej w Suszu oraz „Bezpieczna droga do przedszkola” dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 4 w Iławie oraz Przedszkola Publicznego w Suszu.

Działania podjęte w ramach realizacji zadania pn. „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim – II edycja” mają na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców lokalnej społeczności.  Powiat Iławski angażuje się w działania mające na celu  nie tylko rozwój gospodarczy regionu, ale również rozwój społeczny, którego fundamentem jest odczuwany poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.