W czwartek 6 czerwca Komisja Konkursowa dokonała podsumowania i rozstrzygnięcia Powiatowej Akcji Czyste Jeziora i Rzeki – wiosna 2024 r. W terminie składania sprawozdań, tj. do 24.05.2024 r., do Starostwa Powiatowego w Iławie wpłynęły 41 sprawozdania w tym: 8 od przedszkoli, 22 od szkół podstawowych i średnich oraz 11 sprawozdań od pozostałych uczestników.czolo nowe

Po zapoznaniu się ze wszystkimi sprawozdaniami z Akcji oraz załączonymi pracami plastycznymi, zdjęciami oraz prezentacjami multimedialnymi, wyłoniono laureatów:

Laureaci Powiatowej Akcji Czyste Jeziora i Rzeki – wiosna 2024

KATEGORIA: PRZEDSZKOLAKI

I miejsce

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie

II miejsce

Przedszkole Miejskie w Lubawie

 III miejsce

Zespół Szkół – Przedszkole w Kisielicach

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie


KATEGORIA: UCZNIOWIE

 I miejsce

Szkoła Podstawowa w Łęgowie

 II miejsce

Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Suszu

 III miejsce

Szkoła Podstawowa w Gromotach


KATEGORIA: POZOSTALI UCZESTNICY

I miejsce

Sołectwo Siemiany

II miejsce

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu

III miejsce

Sołectwo Jakubowo Kisielickie


 WYRÓŻNIENIA:

 – za oczyszczony trudnodostępny teren:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Klub Turystów Wodnych „WODNIAK” przy o/PTTK w Iławie

 – za przeprowadzenie imprez edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

 – za ilość zebranych śmieci w stosunku do ilości uczestników:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie

 – za przygotowanie najbardziej pomysłowej pracy:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

Wręczenie dyplomów i statuetek nastąpi podczas uroczystej Gali w poniedziałek, 24 czerwca 2024 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Iławie (parter – sala numer 20).