Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o prowadzonych inwestycjach drogowych i możliwości wystąpienia utrudnień dla uczestników ruchu drogowego. W związku z tym wskazuje miejsca i terminy inwestycji, na których można spodziewać się robót drogowych.


 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice w miejscowości Wądoły – trwają prace drogowe;

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie z budową kanalizacji – trwające prace drogowe na odcinku objętym przebudową – droga zamknięta  – wyznaczony objazd.Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki – trwają prace drogowe;

– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odc. Olbrachtówko – Dobrzyki – od dnia 1 lipca 2024 zamknięcie drogi – wyznaczony objazd;

– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo – rowerowego – etap I – nadal trwają prace budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym;

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi nr 1194N w miejscowości Rąbity – od dnia 17 czerwca 2024 r.-  rozpoczęły się prace drogowe.

– Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 1208N w miejscowości Zazdrość – w połowie lipca nastąpi zamknięcie drogi.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych objazdów dróg lub poleceń osób kierujących ruchem.


1


2


3


4


5


6