Fot. pixabay.com


W dniach 7 i 21 kwietnia 2024 roku będziemy wybierać przedstawicieli władz i włodarzy naszych „małych ojczyzn” w wyborach samorządowych. Ogromnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów jest głosowanie korespondencyjne. Chęć skorzystania z niego należy zgłaszać do 25 marca. Więcej szczegółów znajdziecie w artykule poniżej.Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego, którego wzór można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), można złożyć przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio albo pocztą Komisarzowi Wyborczemu. Lista Komisarzy Wyborczych i ich adresy jest również dostępna na stronie PKW. Można tam znaleźć dane, adresy, godziny urzędowania i numery telefonów Komisarzy Wyborczych.

W zgłoszeniu trzeba zawrzeć:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • numer PESEL,
  • adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,

Wyborcy z niepełnosprawnością muszą dołączyć do zgłoszenia kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

KOMPLET INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYM LINKU:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2180101?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=14.03.2024


Wojciech Kaniuka, wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl