W Powiecie Iławskim ruszyła kampania informacyjno – edukacyjna pn. „ESKA – Razem przeciw depresji”. Powiat Iławski współrealizuje ten  projekt, który powstał  z myślą o  młodzieży, dla niej, dla nauczycieli, wychowawców  oraz  rodziców. Akcja trwać będzie cały rok  kalendarzowy. Na czym będzie polegała? Na dostępie do materiałów dotyczących depresji wśród dzieci i młodzieży, podanych w sposób przystępny przez znane młodzieży osoby – dziennikarzy Radia Eska (Kamę, Jankesa i Rudego), a wszystko pod okiem specjalisty – psychoterapeutki Mai Pisarek. O przebiegu akcji informować będziemy na bieżąco.Dostępnymi materiałami będą artykuły, wywiady oraz film interaktywny, które zaprezentowane zostaną młodzieży szkół ponadpodstawowych, na lekcjach godzin wychowawczych lub w czasie specjalnie dedykowanym tematowi depresji. Akcja ma także na celu uświadomienie dorosłym (nauczycielom i rodzicom), jak złożony jest to problem i jak wiele od nich zależy w dostrzeżeniu i leczeniu tej podstępnej choroby. Niezbędne materiały trafią bezpośrednio do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

Radio Eska to przede wszystkim znane i lubiane przez młodzież postacie – dziennikarze Kama, Jankes i Rudy – dwoje z nich nadal prowadzi poranek w Radio Eska  i oni właśnie są ambasadorami tej akcji.

Ambasadorzy akcjiMaja Pisarek

Duża dawka wiedzy o profilaktyce i przeciwdziałaniu depresji

Dziennikarze Radia Eska rozmawiają o depresji z psychoterapeutką Mają Pisarek, która od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo tematem depresji wśród młodzieży, a tym samym przemocą, uzależnieniami i samobójstwami wśród młodych. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna, posiada certyfikat  EMDR (z ang. – Eye Movement Desensitization and Reprocesing) oraz tytuł psychotraumatologa. Maja Pisarek jest także autorką wielu artykułów prasowych, ekspertem telewizyjnym oraz współtwórcą programów profilaktycznych dla uczniów z całej Polski, wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski m oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Interaktywny film, z którym zapozna się młodzież dzięki projektowi także powstał we współpracy z Mają Pisarek. Ponadto do dyspozycji uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, jest seria trzech podcastów do odsłuchania na wiodących platformach streamingowych. Podcasty prowadzi Maja Pisarek. Platforma, którą oddajemy do Państwa dyspozycji jest także wzbogacona o artykuły, w których analizowane są konkretne zagadnienia związane z depresją. Czy powszechniejszy dostęp do wiedzy, tym lepsze efekty w dostrzeganiu i leczeniu depresji.

Powiat Iławski realizuje w ten sposób jedno ze swoich zadań, tj. promocję i ochronę zdrowia mieszkańców. Zapraszamy zatem wszystkich do zapoznania się i korzystania z tych materiałów.


Poniższy link jest platformą dedykowaną Państwu, w której znajdują się wszystkie wymienione w artykule materiały:

 

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjipowiatilawski/

 


www.powiat-ilawski.pl