Fot. pixabay.com


W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Powiat Iławski otrzymał środki finansowe w łącznej wysokości 40 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności książek historycznych w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej a także na realizację działań promujących czytelnictwo.logaa

Środki finansowe na wyżej wymienione zakupy otrzymają szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie – dotacja w wysokości 12 000,00 zł;
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – dotacja  w wysokości 12 000,00 zł;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie – dotacja w wysokości 12 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym J. Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – dotacja w wysokości 4 000,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez powiat wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.