21 marca br. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Iławskiego. Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu iławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego za rok 2023.
 3. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2023.
 4. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2023 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania za 2023 rok  z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2024 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Iławie i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  na lata 2024-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2024-2036.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu i Komisji za okres VI kadencji 2018-2024.