Fot. Infoilawa.pl


W czwartek 14 marca 2024 r. oddano do użytku najnowszą inwestycje Powiatu Iławskiego pn. „Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu”. Na realizację tej inwestycji Samorząd Powiatu Iławskiego pozyskał zewnętrzne dofinansowanie. Całkowity koszt budowy wyniósł ponad 8 mln zł z tego 5 mln zł to dofinansowanie z programu „Polski Ład”. Gospodarzem uroczystości był Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski. – To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych. Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. – Odpowiadamy na to zapotrzebowanie oddając do użytku nowy dom dla dzieci w Suszu. To druga tego typu placówka w naszym powiecie – po Kisielicach.

Starosta przypomniał także, że na realizację inwestycji Samorząd Powiatu Iławskiego pozyskał zewnętrzne dofinansowanie. Całkowity koszt budowy wyniósł 8 167 200 zł brutto, z tego 5 mln zł to dofinansowanie z programu „Polski Ład”.

Uroczystego, symbolicznego otwarcia domu dokonano w czwartek, 14 marca z udziałem licznie zaproszonych gości. Podczas okolicznościowego przemówienia Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, pełniący funkcję gospodarza spotkania, w imieniu inwestora czyli Samorządu Powiatu Iławskiego dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej potrzebnej inwestycji. Wymienił przede wszystkim kierownictwo i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ale też urzędników Starostwa Powiatowego w Iławie, wykonawców, inspektorów nadzoru, a także służby i inspekcje, które dokonały odbioru.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Mateusz Szauer – I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyna Koplińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Katarzyna Brewka – kierownik Oddziału Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, radni Rady Powiatu Iławskiego i włodarze gmin Powiatu Iławskiego: Burmistrz Susza Krzysztof  Pietrzykowski wraz z zastępczynią Lucyną Górnik i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz dyrektorzy jednostek samorządowych.

 Przypomnijmy, w lipcu 2022 r. Samorząd Powiatu Iławskiego przypieczętował umową z wykonawcą realizację tej ważnej inwestycji. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Iławski a zadanie zostało dofinansowane z Programu pn.  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8.167.200,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Inwestycja ta połączona została z  termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz  z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Do istniejącego już budynku szkoły (ZS im. Kosmowskiej w Suszu) dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. Dodatkowo powstał m.in. zadaszona wiata rekreacyjna wraz z magazynkiem, utwardzony plac do ustawiania kontenerów śmietnikowych.

Jest to już drugi dom dla dzieci z pieczy zastępczej w naszym powiecie, pierwszy znajduje się w Kisielicach a powstał w 2018 r. W Domu dla Dzieci w Suszu swój dom będzie miało czternastu wychowanków ze starszej grupy wiekowej (od 10 roku życia). Warunki lokalowe są bardzo dobre, pokoje dzieci 2-osobowe, do dyspozycji wychowanków będą pomieszczenia przeznaczone do rekreacji, wypoczynku, nauki, a wokół pięknie zagospodarowany teren z widokiem na jezioro.

Powiat Iławski cały czas inwestuje w pieczę zastępczą, zwłaszcza rodzinną. Mamy aktualnie 134 rodziny zastępcze dla 246 dzieci umieszczonych w pieczy na terenie powiatu. – Corocznie pozyskujemy kandydatów na rodziny zastępcze i corocznie przeprowadzamy szkolenia tych kandydatów podkreśliła Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, jednostki prowadzącej placówkę.

Obiekt przy istniejącym już budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, posiada  powierzchnię użytkową 511,46 mWykonano głęboką termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, w ramach której docieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną, instalację oświetleniową wraz z osprzętem, zmodernizowano kotłownię, centralne ogrzewanie i instalację grzewczą wraz z wymianą źródła ogrzewania i montażem odnawialnych źródeł energii, zamontowano nową windę osobową. Ponadto przebudowano ciąg komunikacyjny przy budynku szkoły (nawierzchnie utwardzono; dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) infrastrukturę zewnętrzną,  a także wykonano nowe ogrodzenia i zagospodarowano teren zieleni. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi około 1 556 m2. Budynek szkoły i działka stanowią własność Powiatu Iławskiego a całość inwestycji realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj.


UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA POWIATOWEGO DOMU DLA DZIECI W SUSZU [14.03.2024 r.]

 


BUDYNEK I WYPOSAŻENIE POWIATOWEGO DOMU DLA DZIECI W SUSZU


www.powiat-ilawski.pl, Infoilawa.pl

Fot. Infoilawa, Gmina Susz