Podjęcie współpracy Zespołu Szkół w Lubawie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu to ważny wydarzenie dla uczniów tej szkoły, którzy będą mogli pogłębiać zainteresowania astronomią, fizyką i informatyką stosowaną, a także automatyką i robotyką. Podjęcie współpracy odbyło się dzięki wsparciu dr hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, który jest lubawianinem i  absolwentem Zespołu Szkół w Lubawie.Umowa współpracy została między Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu a Zespołem Szkół w Lubawie  została podpisana w czwartek 11 stycznia przez  dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie Marka Borkowskiego, w obecności  wicedyrektor Joanny Wrońskiej, nauczyciela chemii Jarosława Neumanna, uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, dziekana prof. dr hab. Winicjusza Drozdowskiego, prodziekan ds. Studenckich dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK oraz dr hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

To ważny wydarzenie dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, którzy będą mogli pogłębiać zainteresowania astronomią, fizyką i informatyką stosowaną, a także automatyką i robotyką. Pobyt w progach uczelni został ukierunkowany przez dr hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, który jest lubawianinem i  absolwentem Zespołu Szkół w Lubawie.

Odwiedziliśmy między innymi Katedrę Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, gdzie dr Marcin Witkowski pokazał nam laboratorium FAMO (Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej), a w nim optyczny zegar atomowy – mówi Marek Borkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie. –  Odwiedziliśmy także Katedrę Biofizyki, której  to pracownicy dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK i  dr Ewa Mączyńska-Walkowiak pokazali nam, jak fizycy pracują nad doskonaleniem technik badania oczu i jakie ma to zastosowanie w diagnostyce okulistycznej. Mieliśmy okazję zobaczyć tomograf OCT, w którym wykorzystuje się  wiązkę optyczną w celu wczesnego wykrycie wszelkich patologicznych zmian w oku oraz pozwala dokładnie ocenić stan nerwu wzrokowego. W trakcie wizyty poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, pasjonatów fizyki, ludzi, którzy czerpią przyjemność z tego, co robią na co dzień. Naszym wspólnym celem i kierunkiem dalszych działań będzie zainspirowanie młodzieży tą dziedziną nauki. Dziękujemy dr hab. Piotrowi Żuchowskiemu.

Źródło (tekst i fot.): Zespół Szkół w Lubawie

umowa 1umowa 2umowa 3umowa 4umowa 5