W lutym rozpoczyna się w Powiecie Iławskim kwalifikacja wojskowa. Odbywać się będzie w dniach 22 lutego – 21 marca 2024 r.,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, gdzie stacjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska. Do stawienia się na kwalifikację wojskową wzywa się m.in. mężczyzn urodzonych w 2005 r., urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.Szczegółowe informacje znajdują się w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej  w 2024 r:


1

2


OBWIESZCZENIE w Formie PDF:

Obwieszczenie Wojewody W-M o przeprowadzeniu KW w 2024 (1)


Fot.  www.powiat-ilawski.pl