Dnia 23 stycznia 2024 r. Powiat Iławski podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowy o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wynosi prawie 7,5 miliona złotych. Dzięki tym inwestycjom poprawi się stan techniczny nawierzchni trzech dróg powiatowych w gminie Susz i Zalewo.1) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice w m. Wądoły,  gm. Susz”

Całkowita wartość: 2 051 345,77

Dofinansowanie:  1 578 067,20 zł

Środki własne: 473 278,57 zł

 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307 N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki – Etap I”

 Całkowita wartość: 4 651 016,00 zł

Dofinansowanie:  3 720 812,80 zł

Środki własne: 930 203,20 zł

 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295 N Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki”

Całkowita wartość:  2 761 431,00 zł

Dofinansowanie:  2 209 144,80 zł

Środki własne: 552 286,20 zł

W ramach realizacji wyżej wymienionych zadań poprawiony zostanie stan techniczny nawierzchni jezdni (nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego) i zjazdów. Uporządkowany zostanie pas drogowy  wraz ze wzmocnieniem poboczy, które będą umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Odtworzone zostaną istniejące rowy drogowe poprzez ich oczyszczenie/odmulenie. Zaplanowano wymianę znaków pionowych oraz wykonanie nowego oznakowania. Głównym celem przedsięwzięć jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników,  a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania.