Zgodnie z procedurami Starostwo Powiatowe w Iławie podaje do publicznej wiadomości informację o likwidacji Stowarzyszenia działającego w Powiecie Iławskim.ogłoszenie