Powiat iławski, na podstawie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1313N na odc. Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap I”.

Całkowita wartość zadania: 2.300.743,61 zł

Dofinansowanie: 1.831.772,36 zł

Środki własne: 468.971,25 zł

Data zawarcia umowy: 31.10.2023 r.

Projekt polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,8 km w Wikielcu. W ramach zadania zaplanowano budowę 2 miejsc postojowych z niezbędnym wyposażeniem, jak również montaż oświetlenia na całej długości budowanego ciągu pieszo-rowerowego.