Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wspólnie z Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim, złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej stan wojenny, która znajduje się na murze Zakładu Karnego w Iławie. Dziś, tj. w środę 13 grudnia, przypada 42. rocznica stanu wojennego.Przypomnijmy, od 13 grudnia 1981 roku Zakład Karny w Iławie stał się jednym z 52 obozów internowanych dla działaczy „Solidarności” i opozycji. Zatrzymani byli początkowo kierowani do komend dzielnicowych Milicji Obywatelskiej (MO), po czym wysyłano ich do więzień lub innych miejsc odosobnienia. Iławskie więzienie było miejscem strategicznym stanu wojennego, gdyż przebywali tu „walczący o Polskę wolną i sprawiedliwą internowani” – to cytat z pamiątkowej tablicy, która została umieszczona na murze więzienia w 2006 roku, w 25-rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Internowanych było tu ponad 400 osób. Iławskie więzienie miało opinię jednego z najcięższych w kraju. Powstał nawet film dokumentalny o tych wydarzeniach pt. „Krwawa Iława”, w reżyserii Jolanty Wierzbickiej, której syn w stanie wojennym również przebywał w iławskim więzieniu. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie.www.powiat-ilawski.pl, ZK Iława (Fot. M. Rogatty)