Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozporządzenia 01/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie z dnia 08.12.2023 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie miasta Iława.Link do Rozporządzenia:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6207


 

rozporzadzenie


OBSZAR ZAGROŻONY- MAPA

obszar