W czwartek 21 grudnia br. o godz. 12.00 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.
Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu Iławskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2024-2036.
 3. Uchwalenie budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2023-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Iławskiego na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2024.
 15. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2023.