Samorząd Powiatu Iławskiego informuje, iż zakończono realizację zadań remontowych dofinansowanych  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.1. „Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18 + 550 do km 20 + 538”

Całkowita wartość: 1 611 201,60 zł

Dofinansowanie: 1 127 841,12 zł

Środki własne: 483 360,48 zł

2. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo-Trupel – dr. 1279N odc. od km 0 + 805 do km 2 + 605, odc. od km 3 + 379 do km 3 + 924″

Całkowita wartość: 1 991 015,72 zł

Dofinansowanie: 1 280 923,00 zł

Środki własne: 710 092,72 zł

W ramach realizacji zadania nr 1 wyremontowano odcinek drogi o długości 1988 m, natomiast w ramach zadania nr 2 dwa odcinki, jeden o długości 1 800 m, drugi o długości 545 m. Obydwie drogi zostały pokryte nową nawierzchnią z asfaltobetonu, uporządkowano pas drogowy łącznie ze wzmocnieniem poboczy oraz odtworzeniem istniejących rowów przez ich odmulenie. Głównym celem  zadań było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycje przyczynią się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania.

www.powiat-ilawski.pl