Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, że na odcinku drogi powiatowej nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec nadal trwają prace nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec.

W dniach 22 – 24 listopada 2023 r. na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 16 będą trwały prace drogowe polegające na układaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych, natomiast uczestników ruchu kołowego o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Źdródło: PZD w Iławie