Informujemy, że został podpisany aneks nr 1 pomiędzy Powiatem Iławskim  a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w związku ze zwiększeniem kwoty przyznanej w 2023 r. dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, które pochodzą z budżetu państwa  z rezerwy celowej.Przyznane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika, zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę. Środki te otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Lubawie i Dom Pomocy Społecznej w Suszu.

Całkowita wartość zadania: 852 139,00 zł

Wartość finansowania: 852 139,00 zł

Data podpisania umowy: 21.09.2023 r.

Data podpisania aneksu nr 1: 30.10.2023 r.