Fot. Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki/FB

Starosta Powiatu Iławskiego oraz Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki zapraszają mieszkańców Powiatu Iławskiego do wzięcia udziału w akcji promującej zdrowie i profilaktykę antynowotworową pod hasłem: „BĄDŹ – ZDRÓW”. Działanie to jest dofinansowane ze środków Powiatu Iławskiego w ramach realizacji zadania publicznego w 2023 r pt. „Bądź – Zdrów” – DZIAŁANIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA.Akcja pn. „Bądź – Zdrów” odbędzie się w piątek 27 października, w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, przy ul. Wiejskiej 2a, w godzinach 17:00-20:00.

W programie akcji są wykłady: lekarza onkologa Jacka Krajewskiego pt. „Nasze życie jest bezcenne” oraz położnej Barbary Chojnowskiej  pt. „Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy”. Dla gości przygotowane będzie stanowisko nauki samobadania piersi na fantomach, ale także będzie można przebadać sobie słuch za pomocą audiofonu. Natomiast Agencja Świadczeń Medycznych VITA zadba m.in. o badania ciśnienie tętniczego, poziomu cukru oraz cholesterolu.

ZAPRASZAMY!

Plakat