Fot. Archiwum PCPR Iława

Po raz 23 odbyła się w Olsztynie uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”. Nagrodę indywidualną otrzymała Jolanta Rynkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie (jednostki prowadzonej przez Powiat Iławski), ale także Magdalena Wróblewska, koordynatorka mieszkania treningowego, psycholożka w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe. Ideą przedsięwzięcia jest natomiast promocja innowacyjnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagrody przyznawane są za całokształt pracy zawodowej, w obszarze pomocy społecznej oraz za działalność na rzecz osób potrzebujących, za twórcze podejście do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz zaangażowanie w budowanie nowoczesnego systemu pomocy społecznej.

Nagrody indywidualne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina otrzymały Jolanta Rynkowska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie i Magdalena Wróblewska, koordynatorka mieszkania treningowego, psycholożka w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.

Nagrodę zespołową odebrał Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie. Gratulujemy. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.


Nagrody indywidualne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina otrzymały Jolanta Rynkowska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie i Magdalena Wróblewska, koordynatorka mieszkania treningowego, psycholożka w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.

 

Nagroda 2