W czwartek 26 października br. o godz. 10.00 odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.
Porządek obrad obejmuje m. in:

 1. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 4. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Iławskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 14. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.