Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuję, że prace trwające na odcinku Makowo – Kaletka wydłużą się do końca listopada. Wskazany odcinek drogi powiatowej nr 1329N nadal pozostanie zamknięty i obowiązują wyznaczone objazdy zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu na czas robót budowlanych.

Ponadto informujemy, że na odcinku drogi powiatowej nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec nadal trwają prace nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec.

W dniach 3 i 6 listopada 2023 r. odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 16 zostanie całkowicie zamknięty i wyłączony z ruchu. Z uwagi na zmienne warunki pogodowe termin może ulec zmianie. Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych objazdów.


Źródło PZD Iława