W piątek 13 października w Zespole Szkół w Lubawie odbędą się uroczyste obchody 150-lecia szkolnictwa średniego w Lubawie. Będą one połączone z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.Uroczystość rozpocznie się o godz. 9:00 mszą świętą w Kościele pw. Św. Anny w Lubawie. Po mszy nastąpi przemarsz ulicami Lubawy do budynku Zespołu Szkół. O godz. 10:30 rozpoczną się uroczystości, połączone z programem artystycznym  oraz zwiedzaniem szkoły.

– „Powróćmy jak za dawnych lat…” – tymi wymownymi słowami zapraszam w imieniu własnym, całego grona pedagogicznego, pracowników, uczniów oraz rodziców na uroczyste obchody 150 lat istnienia w Lubawie szkolnictwa średniego , które odbędą się 13 października, w budynku Zespołu Szkół przy ul. Gdańskiej 25 w Lubawie. – Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, zadumy i refleksji nad przebyta drogą. Powróćmy wspólnie do dawnych lat. Spotkajmy się na uroczystych obchodach  tej, jakże ważnej dla Lubawy jednostki edukacyjnej, która już od 150 lat kształtuje przyszłe pokolenia. Do zobaczenia 13 października – zapraszam,  Marek Borkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie.

Zespół Szkół w Lubawie tworzy: Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, Technikum Elektryczne, Technikum Logistyczne, Technikum Rachunkowości, Technikum Rolnicze, Branżowa Szkoła I stopnia.

Plakat uroczystość